آیت الله بطحایی در گفتگو خبرگزاری شبستان – ضرورت توجه شورای نگهبان به سن بلوغ در اجتهاد کاندیدای مجلس خبرگان |
   

آیت الله بطحایی در گفتگو خبرگزاری شبستان – ضرورت توجه شورای نگهبان به سن بلوغ در اجتهاد کاندیدای مجلس خبرگان

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان مطرح کرد:
ضرورت توجه شورای نگهبان به سن بلوغ در اجتهاد کاندیدای مجلس خبرگان
خبرگزاری شبستان: آیت الله بطحایی با اشاره به جایگاه مجلس خبرگان در انتخاب رهبر گفت:سن بلوغ کامل برای مجلس خبرگان باید از شورای نگهبان سوال شود که باوجود افراد باتجربه افراد با سن کم وارد خبرگان می شوند و چگونه سن در امر اجتهاد در نظر گرفته نشده است.

 

آیت الله بطحایی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان در مورد شأن مجلس خبرگان و وظایف خطیر این مجلس در انتخاب رهبر و حضور برخی افراد با سن قریب به ۳۰ و ۳۱ گفت: این موضوع مورد سوال بسیاری از افراد است البته تمام افراد در مجلس خبرگان محترم هستند اما بالاخره هر جایگاه  شرایطی اتخاذ می کند به طوری که در احکام الهی نیز اشاره می شود تا زمانی که بلوغ حاصل نشود تکالیف الهی انجام شدنی نیست.

وی با بیان اینکه واگذاری تکالیف در کتب الهی نیازمند بلوغ است و مورد تاکید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در تکلیف اجتماعی و سیاسی نیز ما نیازمند بلوغ هستیم به نظر می رسد حداقل سن برای خبرگان باید ۵۰ سال در نظر گرفته می شد زیرا برحسب روال در حوزه برای کسب اجتهاد حداقل ۱۰ سال دروس سطح مورد مطالعه قرار می گیرد و از جامع المقدمات تا سطح متوسط تا سطح عالی ۱۰ سال پیوسته باید طی شود که پس از این مرحله باید وارد دروس خارج شوند. این فرد تا این نقطه نمی تواند صاحب استنباط باشد و به نوعی مجتهد محسوب می شود بنابراین سن در این موضوع دخیل است و این سوالی است که همه مطرح می کنند که بالاخره اگر بنا بر طرح سن نبود این موضوع حتی در تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نظر گرفته نمی شد.

وی تصریح کرد: از شورای نگهبان باید این سوال می شد که احترام علمی و شان تمام خبرگان در جای خود محفوظ است اما آیا بلوغ تکلیف باید حداقل ۵۰ سال در نظر گرفته می شد و این موضوع موجب سوال در افکار عمومی است که افراد باید به سن کاملی از بلوغ برسند تا بتوانند وظایف محوله در مجلس خبرگان را پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه شان و تکالیف مجلس خبرگان بسیار با اهمیت و خطیر است تا جایی که در انتخاب رهبر دارای ایده و نظر هستند و به نوعی صاحب نظر محسوب می شوند، افزود: این موضوع باید از شورای نگهبان سوال شود که چگونه با وجود افراد با تجربه ای که بوده اند برخی افراد با سن کم وارد خبرگان می شوند و چگونه سن در امر اجتهاد در نظر گرفته نشده است.

وی گفت: شورای نگهبان در این موضوع آزمونی را مطرح می کند اما این آزمون چگونه برگزار شده است که برخی از عهده آن برآمده اند جای سوال است که البته شورای نگهبان معیار انتخاب کاندیدا برای مجلس خبرگان را عدم سوءپیشینه و دیگری آزمون را قرار داده است.

وی اظهار کرد: سوال مردم این است که گذشته از حسن سوابق و عدم سوء پیشینه و علم باید سن افراد نیز در علمیت آنها دخیل باشد.

وی گفت شورای نگهبان باید در انتخاب کاندیدا برای مجلس خبرگان در آینده تجدیدنظر کند و سقف سنی را حداقل ۵۰ سال مشخص کند و فردی که می خواهد مجلس خبرگان شود باید از نظر سنی، علمی، اخلاقی و سوابق به گونه ای باشد که بتواند از عهده وظایف و تکالیف محوله این مجلس برآمده و نقطه ضعفی نداشته باشد تا بتواند کاربرد واقعی داشته باشد. ۲۱ شهرویر ۱۳۹۵