فیلم/بازدید آیت الله بطحائی گلپایگانی (رضوان الله تعالی علیه) از خبرگزاری فارس |
   

فیلم/بازدید آیت الله بطحائی گلپایگانی (رضوان الله تعالی علیه) از خبرگزاری فارس

در حاشیه بازدید آیت الله بطحائی گلپایگانی (رضوان الله تعالی علیه) از خبرگزاری فارس.

دیدار صمیمی با یکی از کارمندان روشندل و مجموعه خبرگزاری فارس.

 

برای دیدن کیلیپ روی این گزینه کلیک کنید