فیلم/بی هواتر و پاکتر از مقام معظم رهبری وجود ندارد |
   

فیلم/بی هواتر و پاکتر از مقام معظم رهبری وجود ندارد

گزیده ای از بیانات فقیه اهلبیت حضرت آیت الله بطحائی گلپایگانی (رضوان الله تعالی علیه) در خصوص زهد مقام معظم رهبری و بیان نکته ای ظریف در خصوص هنگام ورود معظم له به مراکز نظامی.

بی هواتر و پاکتر از ایشان وجود ندارد.

برای دیدن کیلیپ روی این گزینه کلیک کنید