حضرت آیت الله بطحائي در سی وسومین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ایران |
   

حضرت آیت الله بطحائی در سی وسومین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ایران

حضرت آیت الله بطحائی گلپایگانی: اصولگرایی واصلاح طلبی واعتدال همه باید در خدمت نظام اسلامی باشند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی  خانه احزاب ایران، سی وسومین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ایران روز دوشنبه ١١ بهمن ماه ١٣٩۵ به ریاست قدرتعلی حشمتیان درخانه احزاب برگزارشد.

دراین جلسه که باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وحدیث آغاز گردید.ابتدا روزبه دبیر کمیته پشتیبانی ومالی گزارشی از وضعیت امور مالی خانه احزاب را ارائه نمود که پس از بحث وتبادل نظر، مقررگردید تاجهت رفع مشکلات، کمیته مالی و دبیرخانه مشترکا درمورد واریز حق عضویت اعضا ی خانه احزاب مکاتبه و پیگیری نمایند.

 سپس حق شناس رییس کمیته حقوقی و داوری و محبی نائب رییس کمیته  گزارشی از قانون احزاب ارائه نمودند وانگاه حشمتیان ضمن عرض خیر مقدم به آیت الله بطحائی گلپایگانی نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری و تشکر ازاعضای شورای مرکزی و همچنین ارائه گزارشی کوتاه ازکارهای انجام شده در دوران ریاست خود، خلاصه ای ازمحاسن، معایب و پیشنهادات رسیده دررابطه بابرگزاری همایش فصلی ٧ بهمن ماه را مطرح و مقررگردید که  درجلسه آتی هیات رییسه درمورد پیشنهادات رسیده بررسی و اقدام و نتیجه درجلسه آتی شورای مرکزی مطرح گردد.

 درنهایت حضرت آیت الله بطحائی نمایند ه محترم مجلس خبرگان رهبری، ضمن تشکر تلاش گرداندگان خانه احزاب ایران، اظهار داشت: بنده تفکیک بعنوان اصولگرایی واصلاح طلبی واعتدال راقبول ندارم چراکه هر اصولگرایی، اصلاح طلب و هر اصلاح طلب نیز اصولگرا است واعتدال نیز به همین نحو ولذا اصولگرایی واصلاح طلبی واعتدال همه وهمه باید درخدمت به نظام اسلامی باشند که بحمدالله اینگونه است.

دراین جلسه میرمحمدی، مرتضری کیاسری، کمالی، غفوری فرد، کاشفی، کنعانی مقدم، حق شناس، ولی زاده و خانم راکعی نیز مطالبی رادررابطه باپیشبرد اهداف خانه احزاب بیان نمودند-۱۱بهمن۹۵