دعای پایانی حضرت آیت الله بطحائی گلپایگانی در جلسه تفسیر قرآن کریم |