خبرگزاری دیار عالمان – معلمین محروم ترین قشر جامعه هستند. |
   

خبرگزاری دیار عالمان – معلمین محروم ترین قشر جامعه هستند.

نماینده منتخب مردم استان تهران در خبرگان رهبری:

معلمین محروم ترین قشر جامعه هستند

آیت الله سید هاشم بطحائی گلپایگانی گفت: یک معلم نباید به حقوق و درامد نگاه کند بلکه باید ببیند در اذهان چه پس انداز می کند.

به گزارش دیار عالمان نماینده منتخب مردم استان تهران در خبرگان رهبری گفت: معلمین محروم ترین قشر جامعه هستند که باید با مصونیت و فکری و ذهنی به امور پرورش در کشور بپردازند.

آیت الله سید هاشم بطحائی گلپایگانی در مراسم بزرگداشت روز معلم که امروز در آستانه مبعث پیامبر در سالن امور تربیتی گلپایگانی برگزار شد اظهار کرد: معلمین باید همچون معلم اول پیامبر اکرم که بهترین اسوه حسنه بودند رسالت خود را انجام دهند چرا که افرادی همچون سلمان و ابوذر مقدادها حاصل تربیت بهترین معلم هستند.

وی در ادامه خطاب به معلمان گفت: یک معلم نباید به حقوق و درامد نگاه کند بلکه باید ببیند در اذهان چه پس انداز می کند.

نماینده منتخب مردم استان تهران در خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه دین و دانش در آفرینش انسان تصریح کرد: بشر بدون دین و دانش در محدوده حیات حیوانی به سر می برد و حیات انسانی در گرو فرهنگ و تربیت است.

آیت الله سید هاشم بطحائی گلپایگانی معلم را تاثیر گذارترین عامل در تربیت دانش آموزان دانست و خاطرنشان کرد گاهی تاثیر یک معلم از خانواده بیشتر خواهد بود.

۱۶ اردیبهشت ۹۵