فیلم/ روضه خوانی اربعین سیدالشهدا – فقیه اهلبیت حضرت آیت الله بطحائی گلپایگانی (قدّس سرّه) |