یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
   

سلسله درس های اخلاق در قضاء

 • اخلاق در قضا
 • موقیت قاضی و ویژگی های او
 • سه چهارم قضات در پرتگاه خطر
 • تحلیل و رفع شبهه
 • آداب و اخلاق مربوط به قاضی
 • بررسی وضعیت زندانیان
 • پاسخ مجوسین
 • رعایت حقوق طرفین
 • رسیدگی به وضعیت اوصیاء
 • وظیفه اخلاقی متنازعین
 • وظیفه اخلاقی نگهبان
 • شرایط گزینش قضات
 • وظیفه حکومت در برابر قضات
 • وظائف اخلاقی قضات در مقام قضا
 • اشتغال نامناسب با شئون قضا
 • شیوه اخلاقی قاضی در برخورد با خصوم
 • تلقین هیچ‌ یک از خصوم جایز نیست
 • شیوه برخورد قاضی با خصوم در پذیرش بیّنه
 • شرایط قبول شهود
 • لزوم تأمّل درقضاء
 • لزوم اجتناب از بد اخلاقی و کم حوصلگی
 • شیوه برخورد با مجرمین