تشیع، اهل سنت، ولایت، وهابیت، رسول الله، سقیفه، شیعه، سنی |
   

Tag Archives: تشیع، اهل سنت، ولایت، وهابیت، رسول الله، سقیفه، شیعه، سنیتشیّع اهل ( سنّت ) است

hazrate-rasool.1

بسم الله الرحمن الرحیم یاء ( سنی ) یاء نسبت است یعنی کسی که به سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله عمل کند، سنی نامیده میشود. بنابراین شیعیان که از بدو تولد تا هنگام مرگ و حتی پس از مرگ به آداب و سنت رسول الله صلی الله علیه وآله عمل می کنند اهل سنت هستند و سنی می ...

بیشتر