مقام معظم رهبری – پاک – صلابت – مراکز نظامی |
   

Tag Archives: مقام معظم رهبری – پاک – صلابت – مراکز نظامیفیلم/بی هواتر و پاکتر از مقام معظم رهبری وجود ندارد

آیت الله بطحایی

گزیده ای از بیانات فقیه اهلبیت حضرت آیت الله بطحائی گلپایگانی (رضوان الله تعالی علیه) در خصوص زهد مقام معظم رهبری و بیان نکته ای ظریف در خصوص هنگام ورود معظم له به مراکز نظامی. بی هواتر و پاکتر از ایشان وجود ندارد. برای دیدن کیلیپ روی این گزینه کلیک کنید

بیشتر